Firma Plurimo powstała w 2014 roku i zajmuje się pozyskiwaniem oraz wykorzystywaniem biomasy na potrzeby przemysłu energetycznego i ciepłowniczego. Oferta Plurimo to także wynajem specjalistycznych maszyn stosowanych w gospodarce komunalnej i przemyśle drzewnym. Naszym celem jest przekształcenie tego, co wcześniej traktowano w przemyśle drzewnym jako odpad w korzyści dla nas wszystkich. Z myślą o zrównoważonej gospodarce odpadami i ekologii, nasza biomasa pochodzi głównie z produkcji tartacznej, wycinek drzew z terenów przekazanych pod inwestycje oraz pielęgnacji drzewostanów przydrożnych. Rozumiemy jak ważna jest odpowiedzialność i transparentność naszej działalności, którą poświadcza certyfikat FSC® (na podstawie licencji FSC-C125472).

 

W ciągu blisko 7 lat istnienia wyspecjalizowaliśmy się w wycince drzew i karczowaniu, usuwaniu pozostałości drzewnych z terenów inwestycyjnych po wycinkach, rozdrabnianiu pozostałości po wycinkach oraz odbiorze drewna opałowego S4, jak również wszelkich pozostałości pochodzenia drzewnego.

Od początku naszej działalności w Plurimo stawiamy sobie wysokie wymagania i kładziemy duży nacisk na przestrzeganie ustalonych harmonogramów i jakości dostaw, co zaowocowało współpracą z dużymi przedsiębiorstwami. Naszą działalność opieramy na doświadczeniu i znajomości krajowego oraz zagranicznego rynku paliw, które wspieramy zapleczem logistycznym gwarantującym stabilne i najkorzystniejsze warunki handlowe oraz regularne dostawy przez cały rok.

W Plurimo stale rozwijamy się w obszarach sprzedaży, marketingu i optymalizacji procesów, by móc zaoferować partnerom najwyższą jakość, rzetelność oraz profesjonalizm wszystkich usług w naszej ofercie. To właśnie zadowolenie klientów jest dla nas ogromnie ważne i dlatego celujemy w jak najlepsze zrozumienie ich potrzeb i wymagań, co pozwala nam precyzyjnie dostarczać zoptymalizowane i elastyczne rozwiązania dopasowane do każdego typu biznesu.

CERTYFIKATY

Projekt polega na wdrożeniu w firmie Plurimo sp. z o.o. innowacji o charakterze procesowym. Firma zajmuje się między innymi sprzedażą hurtową drewna cienkiego i drewna odpadowego na cele energetyczne i dla przemysłu płyt pilśniowych i wiórowych oraz przemysłu celulozowo-papierniczego. Przedsięwzięcie jest efektem poszukiwania możliwości zwiększenia konkurencyjności firmy poprzez wejście na nowy rynek zbytu, jakim jest produkcja i dostarczanie rzadkiego materiału energetycznego, papierniczego czy biofiltracyjnego w postaci zrębki pochodzącej z karpiny. Pozyskiwana ona będzie dzięki wykorzystaniu innowacyjnej, mobilnej linii technologicznej do produkcji biomasy z korzeni i pni drzew, z jej przeznaczeniem do wykorzystania na rynku krajowym i nowych rynkach – zagranicznych. Przedsięwzięcie pozwoli uzyskać nabywców na zrębkę (dotychczasowymi klientami byli odbiorcy drewna) i tym samym lepszy efekt finansowy dzięki dostarczaniu zrębki o wymaganej specyfikacji rozdrobnienia, spełniającej normy jakościowe do odbiorców (grupy docelowe to m.in. odbiorcy zrębki na cele energetyczne – elektrownie w Polsce, oraz zrębki technologicznej, zrębki papierniczej i producenci płyty wiórowej – będą to również rynki zagraniczne, firma posiada już wstępnie podpisane kontrakty na sprzedaż zagraniczną na Litwę i Niemcy). Linia składała się będzie z 2 maszyn umożliwiających uzyskanie wymaganych sortymentów i oczyszczenie biomasy z domieszek mineralnych: rozdrabniacza wolnoobrotowego DW 3060 BUFFALO Typ D oraz mobilnego rębaka 806 ST wyposażonych w pakiet innowacyjnych opcji. Pozwolą one na rozdrabnianie zanieczyszczonych odpadów pochodzenia organicznego ze znacznym udziałem gałęzi pochodzenia leśnego. Głównym celem projektu jest rozwój innowacyjności w mikroprzedsiębiorstwie, jakim jest Plurimo Sp. z o.o. Dzięki temu Plurimo sp. z o.o. wprowadzi do swej oferty 3 nowe produkty: zrębki technologiczne, zrębki papiernicze i zrębki energetyczne.

Wartość projektu wynosi: 4 771 979,89 zł (słownie: cztery miliony siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć zł 89/100)

Dofinansowanie: 1 999 862,50 zł (słownie:jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa zł 50/100)