PRZETARGI

PRZETARG – RĘBAK BĘBNOWY BRUKS 1006ST LUB RÓWNOWAŻNY – 13.05.2020
Termin składania ofert:  18.06.2020 r
Wszelkie pytania oraz oferty proszę przesyłać na adres biuro@plurimo.pl
Załączniki:

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

25.06.2020 r.  zakończono procedurę wyboru oferenta, według kryteriów umieszczonych w zapytaniu ofertowym z 13.05.2020 r. na dostawę:
RĘBAK BĘBNOWY BRUKS 1006ST LUB RÓWNOWAŻNY

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożona przez firmę:
ROPA POLSKA SP. Z O.O., BŁONIE, UL. PRZEMYSŁOWA 4, 55-330 MIĘKINIA

zawierającą komplet prawidłowo wypełnionych dokumentów oraz najwyższą liczbę punktów dla danego przedmiotu zamówienia.

Rozdrabniacz wolnoobrotowy DW 3060 Buffalo lub równoważny
Termin składania ofert: 30.11.2017 r.
Wszelkie pytania oraz oferty proszę przesyłać na adres biuro@plurimo.pl
Załączniki:

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

07.12.2017 r.  zakończono procedurę wyboru oferenta, według kryteriów umieszczonych w zapytaniu ofertowym z 27.10.2017 r. na dostawę:
Rozdrabniacz wolnoobrotowy DW 3060 Buffalo lub równoważny.
Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożona przez firmę:
Eggersmann Anlagenbau GmbH, Max-Planck-Str. 15, 33428 Marienfeld, zawierającą komplet prawidłowo wypełnionych dokumentów oraz najwyższą liczbę punktów dla danego przedmiotu zamówienia.
Rozdrabniacz wolnoobrotowy DW 3060 Buffalo Type D lub równoważny – postępowanie anulowane
Termin składania ofert: 02.11.2017 r.
Wszelkie pytania oraz oferty proszę przesyłać na adres biuro@plurimo.pl
Załączniki:

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

W związku z błędami technicznymi znajdującymi się w zapytaniu ofertowym oraz uchybieniami
formalnymi postępowanie związane z zapytaniem ofertowym na zakup Rozdrabniacz wolnoobrotowy
DW 3060 Buffalo Type D lub równoważny zostało anulowane, a złożone dotychczas oferty zostały
unieważnione. Jednocześnie informuję, iż zostanie ogłoszone nowe postępowanie.
PRZETARG – Samochód Ciężarowy 2017.07.10
Termin składania ofert: do dnia 17.07.2017 r.
Wszelkie pytania oraz oferty proszę przesyłać na adres biuro@plurimo.pl
Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
18.07.2017 r.  zakończono procedurę wyboru oferenta, według kryteriów umieszczonych w zapytaniu ofertowym z 10.07.2017 r. na dostawę samochód ciężarowy Marki VOLVO model FH 6 x 4 x – high lub równoważny. Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożona przez firmę Volvo Polska Sp. z o.o., ul. Mydlana 2, 51-502 Wrocław, zawierającą komplet prawidłowo wypełnionych dokumentów oraz najwyższą liczbę punktów dla danego przedmiotu zamówienia.
 
PRZETARG – BRUKS 806 ST
Termin składania ofert: dnia 20 marzec 2017 r.
Wszelkie pytania oraz oferty proszę przesyłać na adres biuro@plurimo.pl
Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
17.04.2017 r.  zakończono procedurę wyboru oferenta, według kryteriów umieszczonych w zapytaniu ofertowym z 30.01.2017 r. na dostawę Rębak Bruks 806 ST lub równoważny.  Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożona przez firmę Arcon Polska sp z o.o. ul. Baletowa 14, 02-867 Warszawa, zawierającą komplet prawidłowo wypełnionych dokumentów oraz najwyższą liczbę punktów dla danego przedmiotu zamówienia.
 
PRZETARG – Doppstadt DW3060
Termin składania ofert: dnia 17.12.2016 r.
Wszelkie pytania oraz oferty proszę przesyłać na adres biuro@plurimo.pl
Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
19.12.2016 r.  zakończono procedurę wyboru oferenta, według kryteriów umieszczonych w zapytaniu ofertowym z 04.11.2016 r. na dostawę Rębak Doppstadt DW3060 lub równoważny.  Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożona przez firmę Arcon Polska sp z o.o. ul. Baletowa 14, 02-867 Warszawa, zawierającą komplet prawidłowo wypełnionych dokumentów oraz najwyższą liczbę punktów dla danego przedmiotu zamówienia