Plurimo | Drewno okrągłe, plety, zrębki drewniane

Strona główna

Firma PLURIMO Sp. Z o.o. powstała w roku 2014 z siedzibą w Stanisławicach, ul. Partyzantów 38, 42-230 Koniecpol.

Od samego początku swego istnienia firma była nastawiona na pozyskiwanie drewna z obszaru Polski oraz z państw UE i państw Bliskiego Wschodu.

Firma PLURIMO jest dostawcą drewna na potrzeby przemysłu energetycznego oraz ciepłowniczego na rynku krajowym.

 

Rozwiazanie_1_EFRR

Projekt polega na wdrożeniu w firmie Plurimo sp. z o.o. innowacji o charakterze procesowym. Firma zajmuje się między innymi sprzedażą hurtową drewna cienkiego i drewna odpadowego na cele energetyczne i dla przemysłu płyt pilśniowych i wiórowych oraz przemysłu celulozowo-papierniczego. Przedsięwzięcie jest efektem poszukiwania możliwości zwiększenia konkurencyjności firmy poprzez wejście na nowy rynek zbytu, jakim jest produkcja i dostarczanie rzadkiego materiału energetycznego, papierniczego czy biofiltracyjnego w postaci zrębki pochodzącej z karpiny. Pozyskiwana ona będzie dzięki wykorzystaniu innowacyjnej, mobilnej linii technologicznej do produkcji biomasy z korzeni i pni drzew, z jej przeznaczeniem do wykorzystania na rynku krajowym i nowych rynkach – zagranicznych. Przedsięwzięcie pozwoli uzyskać nabywców na zrębkę (dotychczasowymi klientami byli odbiorcy drewna) i tym samym lepszy efekt finansowy dzięki dostarczaniu zrębki o wymaganej specyfikacji rozdrobnienia, spełniającej normy jakościowe do odbiorców (grupy docelowe to m.in. odbiorcy zrębki na cele energetyczne – elektrownie w Polsce, oraz zrębki technologicznej, zrębki papierniczej i producenci płyty wiórowej – będą to również rynki zagraniczne, firma posiada już wstępnie podpisane kontrakty na sprzedaż zagraniczną na Litwę i Niemcy). Linia składała się będzie z 2 maszyn umożliwiających uzyskanie wymaganych sortymentów i oczyszczenie biomasy z domieszek mineralnych: rozdrabniacza wolnoobrotowego DW 3060 BUFFALO Typ D oraz mobilnego rębaka 806 ST wyposażonych w pakiet innowacyjnych opcji. Pozwolą one na rozdrabnianie zanieczyszczonych odpadów pochodzenia organicznego ze znacznym udziałem gałęzi pochodzenia leśnego. Głównym celem projektu jest rozwój innowacyjności w mikroprzedsiębiorstwie, jakim jest Plurimo Sp. z o.o. Dzięki temu Plurimo sp. z o.o. wprowadzi do swej oferty 3 nowe produkty: zrębki technologiczne, zrębki papiernicze i zrębki energetyczne.

Wartość projektu wynosi: 4 771 979,89 zł (słownie: cztery miliony siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć zł 89/100)

Dofinansowanie: 1 999 862,50 zł (słownie:jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa zł 50/100)

EFRR_3_znaki_kolor